+420 774 949 727
logo facebook

Informace o zpracování osobních údajů

Správce osobních údajů

Mgr. Martina Kaplánková, IČO: 71331328, Divadelní 1604/8, 586 01 Jihlava, e-mail: advokat@kaplankova.cz, tel: 567 301 821, 775 959 737

Právní základ pro zpracování

Smlouva o dílo, kupní smlouva

Poskytování osobních údajů je povinností subjektu údajů – zákazníka, která vyplývá z příslušné smlouvy

Účel zpracování

Plnění příslušné smlouvy uzavřené se zákazníkem

Příjemci osobních údajů

Poskytovatelé údržby informačního systému

Další příjemci dle potřeb a pokynů zákazníka

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu platnosti výše zmíněné smlouvy a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR).

Práva zákazníka

Právo na přístup k osobním údajům znamená, že zákazník má právo od správce – servisu získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. zákazník má také právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má zákazník právo kdykoli doplnit.

Právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost správce – servisu zlikvidovat osobní údaje, které o zákazníkovi zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a zákazník o to požádá.

Zákazník má právo, aby správce v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má zákazník právo kdykoli vznést námitku.

Právo na přenositelnost údajů dává zákazníkovi možnost získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.

Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní, jelikož osobní údaje zákazníka jsou zpracovávány z důvodu plnění smlouvy uzavřené se zákazníkem, nikoli na základě souhlasu se zpracováním.

V případě, že bude zákazník jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděné správcem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Více informací o právech zákazníka je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276)

 

SOUBORY COOKIE

Na našich stránkách používáme k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie, které lze z hlediska jejich trvanlivosti rozdělit na dva základní typy. Krátkodobé tzv. „session cookie“, které jsou pouze dočasné a zůstávají uloženy ve Vašem prohlížeči pouze do té doby než prohlížeč zavřete a dlouhodobé, tzv. „persistent cookie“, které zůstávají uloženy ve Vašem zařízení mnohem déle nebo dokud je ručně neodstraníte. Doba ponechání souborů cookie ve vašem zařízení závisí na nastavení samotné cookie a nastavení vašeho prohlížeče.

Z hlediska funkce, kterou jednotlivé cookie plní, lze cookie rozdělit na:

VydavatelTyp cookie
Ing. Martin Kaplánek esenciální
Google (AdWords, Analytics, DoubleClick...) analytické, trackingové, konverzní, remarketingové

 

Na tomto místě si můžete změnit nastavení cookies, které jste naší stránce udělili.

 Facebook KapMoto

webmaster CORA 2015 - 2024, www.cora.cz

Kliknutím na tlačítko "POVOLIT VŠE" souhlasíte s využíváním cookies a předáním údajů o chování na webu pro zobrazení cílené reklamy na sociálních sítích a v reklamních sítích na dalších webech. Cílenou reklamu si můžete podrobněji nastavit tlačítkem "NASTAVENÍ", nebo kdykoli vypnout v sekci GDPR...